2024: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.Международная научно-практическая конференция

Опубликован: 2024-05-03

“Ta’lim tizimida psixologik xizmatning zamonaviy tendensiyalari: nazariya va amaliyot” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

Anjumanda quyidagi sho‘balar ishlashi ko‘zda tutilgan:
1-sho‘ba. Globallashuv sharoitida sifatli ta’lim muhitini yaratishda psixologik xizmat: nazariya va amaliyot
2-sho‘ba. Amaliyotchi psixolog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta’minlash istiqbollari
3-sho‘ba. Ta’lim muassasasi va ota-onalar hamkorligining pedagogik-psixologik asoslari
4-sho‘ba. Ta’lim tizimida psixologik xizmat ko‘rsatishda raqamli texnologiyalarni qo‘llash
Yalpi yig‘ilish 2024 yil 26 aprel kuni soat 10.00 da boshlanadi.

Articles


Powered by I-Edu Group