Опубликован 2021-12-01

AGRESSIYANING NAZARIY ASOSLARI

Аннотация


Ushbu maqolada agressiya xaqidagi olimlar tomonidan berilgan fikrlar hamda ularning psixologik jihatlari keltirilgan

Как цитировать


Qodirova, M. (2021). AGRESSIYANING NAZARIY ASOSLARI. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://fll.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4028

Библиографические ссылки


Buttner K. Agressiv bolalar bilan yashash. M., 1991 yil.

Baron R., Richardson D. Agressiya. SPb., 1997 yil.

Gasparova T.I. O'jarlik va injiqlik. // Maktabgacha ta'lim.-1989.- No1.-76-83-betlar.

Dubinko N.A. Kognitiv jarayonlarning bolalikdagi tajovuzkorlikning namoyon bo'lishiga ta'siri // Psixologiya savollari, 2000 yil, N 1.

Kreychi B. Agressiyaning ijtimoiy psixologiyasi. SPb., 2003 yil.

Kline V. Bolani hayotga qanday tayyorlash kerak. M., 1991 yil.

Osnitskiy A.K. Talabalarning tajovuzkor ko'rinishlarini tahlil qilish. // Psixologiya savollari. 1994 yil. 3-son.

Bolalik davri psixologiyasi. Darslik. A.A.Rean tomonidan tahrirlangan. M., 2003 yil.

Rivojlanish psixologiyasidan amaliyot. L.A.Golovey, E.F.Rybalko tomonidan tahrirlangan. SPb., 2002 yil.

Qodirova, M. (2020). Voyaga yetmagan o'smirlar xulq atvorini shakllantirishda olib boriladigan ishlar mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Особенности периода взросления подростка. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Bolalar idrokini rivojlantirishda mashg'ulotlarning o'rni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Psixologiya fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). РОЛЬ ЗАНЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТИ РАЗМЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). KICHIK MAKTAB YOSHI 0 ‘QUVCHILARINI HAR TOMONLAMA SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSfSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Shaxsning ichki konfliktlari va mexanizmlari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2021). МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1460

Malikaxon Qodirova, ВОСПРИЯТИЕ " Я " У ДЕТЕЙ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Malikaxon Qodirova, ЧЕЛОВЕК И СТРЕСС , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Авторы


Malikaxon Qodirova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

agressiya, tajovuz, mudofaa, ehtiyoj, haqorat, dushmanlik, haqorat masxara qilish

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group