Опубликован 2022-12-29

INTELLEKT MUAMMOSI VA UNI RIVOJLANTIRISH

Аннотация


Maqolada aql, axloq, iste’dod va intellekt masalalari yoritib berilgan. Olimlarning intellekt borasida olib borgan tadqiqotlari, izlanishlari va bu boradagi tavsiyalari hamda intellektni rivojlantirishga oid maslahatlari berilgan

Как цитировать


Qodirova, M. (2022). INTELLEKT MUAMMOSI VA UNI RIVOJLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от https://fll.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7450

Библиографические ссылки


Karimova V.M. Psixologiya. Toshkent. 2004 y.

G`oziyev E.F. Intellekt psixologiyasi.O’quv qo’llanma Toshkent-2002

Psixologiya fani XXI asrda. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari.T.: 2002.

Qodirova, M. (2021). 6-7 YOSHLI BOLALAR IDROKINI RIVOJLANTIRISHDA MASHG’ULOTLARDAN FOYDALANISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (2). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/2975

Qodirova, M., & Aglamova, S. (2021). 6-7 YOSHLI BOLALAR IDROKINI RIVOJLANTIRISHDA MASHG’ULOTLARDAN FOYDALANISH.

Aglamova, S., & Qodirova, M. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Qodirova, M. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KOGNITIV JARAYONLARNING RIVOJLANISHI BORASIDAGI TADQIQOTLAR VA TAVSIYALAR.

Qodirova, M., & Aglamova, S. (2020). BOLALARDA MADANIY-GIGIYENIK KO’NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH.

Qodirova, M. (2021). МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ.

Qodirova, M. Do’ngboyeva, E., & (2021). TALABALAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIY – PSIXOLOGIK OMILLARNING O’RNI.

Qodirova, M., & Aglamova, S. (2021). BUYUK ALLOMALARIMIZ AYOLLAR XAQIDA.

Qodirova, M., & Kamolova, S. (2021). ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА.

Qodirova, M. Qarshiboyeva, D., & (2021). КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. Изд. «Интернаука».

Qodirova, M. (2020). ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ. ООО «Логика+».

Qodirova, M., & Aglamova, S. (2021). BOLALARDA MADANIY-GIGIENIK KO’NIKMALARINI TARBIYALASH SOG’LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSI SIFATIDA. Ilm-ma’rifat Markazi.

Qodirova, M. (2021). МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ.

Qodirova, M. (2021). OILAVIY MUNOSABATLAR VA ULARNING INSON PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI.

Qodirova, M. (2020). РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ПОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. ООО «Логика+».

Qodirova, M. (2021). 6-7 YOSHI BOLALAR IDROKINI O’YIN TEXNOLOGIYASI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.

Qodirova, M. (2021). O’SMIRLAR PSIXOLOGIYASI VA O’SMIR XULQ-ATVORINING O’ZIGA HOSLIGI . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://primedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4021

Qodirova, M. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://fll.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4025

Авторы


Malikaxon Qodirova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

iste’dod, qobiliyat, intellekt testlari, aqliy taraqqiyot

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group