Qodirova, M. «MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH». Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, т. 1, вып. 3, декабрь 2021 г., https://fll.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4025.